Український інститут удосконалення лікарів один з перших в країні включився в підготовку лікарів-фтизіатрів, коли в 1930 році була створена кафедра фтизіатрії, яка зробила вагомий внесок у навчання фтизіатрів, фтизіатрів-педіатрів і фтизіохірургів, а також в розробку актуальних проблем фтизіатрії. З 1999 року кафедра розпочала підготовку пульмонологів. Засновник кафедри – проф. Шейнін М.М. (керував нею з 1930 до 1938 р.), наступними керівниками були: доц. Коган Е.М., проф. Яхніс Б.Л., проф. Буніна Б.З., проф. Хоменко О.Г., проф. Кисильов А.Г., проф. Стаднікова А.В., проф. Крутько В.С., доц. Потейко П.І.

 

З 2016 року завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Кочуєва Марина.

На кафедрі для фтизіатрів і пульмонологів проводяться всі види циклів: спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційні, переривчасті, виїзні. З 1958 до 1963 року в період впровадження у фтизіатричну практику резекційною хірургії і під керівництвом професора А.Г. Кисельова проводилися цикли по фтизіохірургії. Поряд з названими циклами проводиться навчання інтернам-фтизіатрам та сімейним лікарям по розділу «Фтизіатрія». З 2000 року кафедра щорічно проводить цикли ТУ для викладачів і співробітників НДІ. Щорічно на кафедрі навчалося до 300 фтизіатрів, близько 20 пульмонологів.

Наукові роботи кафедри присвячені багатьом  актуальним проблемам. У 30- і роки під керівництвом проф. Б.Л. Яхніса вперше в СРСР була введена вакцинація БЦЖ проти туберкульозу. Кафедрою зроблено вагомий внесок в методику коллапсотерапіі. Розроблено багато методик патогенетичної терапії. Проф. Б.З. Буніна запропонувала методику туберкулінотерапії, під керівництвом проф. А.Г. Хоменко розроблена методика БЦЖ-терапії, проф. А.В. Стадникової — методика детоксикаційної терапії, проф. В.С. Крутько — методика лікування хворих на туберкульоз і алкоголізм. Кафедра брала участь в колективному дослідженні «Режими хіміотерапії туберкульозу» за програмою ВООЗ, а також виконувала програми Всесоюзного експерименту щодо зниження поширеності туберкульозу, вирішувала питання бактеріології туберкульозу, чутливості МБТ до медичних препаратів, централізації бактеріологічної служби. З 1967 до 1991 рр. на кафедрі функціонувала Проблемна лабораторія з бактеріології туберкульозу. Були проведено багато досліджень присвячених  проблемам туберкульозу і супутніх захворювань. В останні роки кафедра займалась вивченням генотипічних штамів Mycobacterium tuberculosis. Головний науковий напрямок у останній час — “Клітинно-молекулярні і нейрогуморальні механізми ремоделювання органів-мішеней, їх  взаємозв’язки та корекція у хворих  з поєднаною патологією”

Співробітники кафедри беруть участь у доповідях на українських та міжнародних симпозіумах та конгресах (Мілан, Лондон, Барселона, Берлін, Амстердам, Відень, Інсбрук, Мюнхен, Париж, Флоренція), приймають участь в семінарах ВООЗ. Активну участь приймає колектив у діяльності Асоціації фтизіатрів при Харківському медичному товаристві.