Історія кафедри

Історія кафедри

    Український інститут удосконалення лікарів один з перших у країні включився в підготовку лікарів-фтизіатрів, коли в 1930 р. була утворена кафедра фтизіатрії, яка зробила вагомий внесок в навчання фтизіатрів-терапевтів, фтизіатрів-педіатрів і фтизіохірургів, а також в розробку актуальних проблем фтизіатрії. З 1999 року кафедра почала підготовку пульмонологів.

    Засновник кафедри – проф. М.М.Шейнін, який керував нею з 1930 до 1938 р., наступними керівниками були: доц. Е.М.Коган (1938-1941), проф.Б.Л. Яхніс (1953-1960), проф. А.Г. Хоменко (1960-1973), проф. А.В.Стаднікова (1973-1994), проф. В.С.Крутько (1994-2010), доц. П.І. Потейко (2010-2016), проф. Кочуєва М.М. (2016-теперішній час).

    Вихованці кафедри А.Г.Хоменко, А.В.Стаднікова, В.С.Крутько пройшли шлях від клінічних ординаторів до завідуючих кафедрою.

    Базою кафедри з 1969 р. є ПТД № 6 (з 2010 року – ОК ПТД № 7) – який був великим (на 325 ліжок), добре оснащеним диспансером, а зараз в ньому розташовуються всі туберкульозні амбулаторні відділення м. Харкова. Також базами кафедри є МКЛ № 13 та обласний ПТД. Базі кафедри мають всі необхідні для навчання, наукової та лікувальної роботи відділення, кабінети та лабораторії.

Навчальна робота кафедри

    На кафедрі для фтизіатрів та пульмонологів проводяться всі види циклів: спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційні, переривчасті, виїзні. В останні роки поряд з названими циклами проводиться навчання інтернів-фтизіатрів та сімейних лікарів з розділу “Фтизіатрія” Починаючи з 2000 року кафедра щорічно проводить  цикли ТУ для викладачів та співробітників НДІ. З 2002 року кафедра почала проводити цикли ТУ для медичних сестер. Щорічно на кафедрі навчалося  110-140, тепер – до 300 фтизіатрів та близько 30 пульмонологів.

    З 1998 року кафедра є опорною з післядипломної підготовки лікарів. Кафедра є головною у розробці навчальних планів та програм: спеціалізації (інтернатури); передатестаційного циклу та комп’ютерної тестової програми.

    Велика увага приділяється оптимізації та технічному забезпеченню викладання. Кафедра має необхідний ілюстративний матеріал, множильну та демонстраційну апаратуру: комп’ютери, лазерний принтер, сканер, сучасний кодоскоп, проектори.

Сфера наукових інтересів колективу кафедри

    Наукові роботи кафедри присвячені багатьом актуальним проблемам. У 30-і роки під керівництвом проф. Б.Л.Яхніса вперше в СРСР була впроваджена вакцинація БЦЖ проти туберкульозу, розроблена методика колапсотерапії. Розроблено багато методик патогенетичної терапії. Проф. Б.З.Буніна запропонувала методику туберкулінотерапії, під керівництвом проф. А.Г.Хоменко розроблена методика БЦЖ-терапії, проф. А.В.Стаднікова – методика детоксикаційної терапії, проф. В.С. Крутько – методика лікування хворих на туберкульоз і алкоголізм. Кафедра приймала участь у колективному дослідженні “Режими хіміотерапії туберкульозу” за програмою ВООЗ, а також виконувала програми Всесоюзного експерименту щодо зниження розповсюдженості туберкульозу, вирішувала питання бактеріології туберкульозу, чутливості МБТ до лікарських препаратів, централізації бактеріологічної служби. Дослідження останніх років були присвячені проблемі туберкульозу і супутніх захворювань.

Основні наукові здобутки кафедри

    На кафедрі підготовлено 8 докторів і 23 кандидатів медичних наук, видано 9 монографій та збірників, написаний розділ “Фтизіатрія” в руководстві для сімейних лікарів, 5 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 7 учбових посібників, зроблено 5 винаходів, впроваджено 83 раціоналізаторські  пропозиції. Співробітники кафедри виступали з доповідями на українських, всесоюзних і міжнародних симпозіумах, приймали участь  в семінарах ВООЗ по стратегії DOTS. Активну участь приймає колектив у діяльності Асоціації фтизіатрів при Харківському медичному товаристві.

Лікувальна робота кафедри

    Колектив кафедри проводить лікувально-консультаційну і організаційно- методичну роботу в практичних закладах охорони здоров’я. Це сприяє покращенню епідемічної ситуації, зниженню захворюванності, удосконаленню діагностики, підвищенню ефективності лікування і профілактичних заходів боротьби з туберкульозом. Співробітники щорічно консультують 1000-1500 хворих. Усі наукові розробки кафедри  впроваджуються в клінічну практику.